FAQ OOST&2020-07-30T09:24:02+02:00

FAQ OOST&

Introductie

Project OOST& is een modevakopleiding in Zwolle op MBO niveau. Met deze opleiding word je binnen een jaar opgeleid in het kleermakersambacht. Bij goed resultaat ontvang je na dat jaar een beroepscertificaat medewerker naaiatelier of diploma ‘allround maatkleermaker’. De opleiding die je volgt, hangt af van je vooropleiding en kennis.

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle en biedt mensen die – om welke reden dan ook – een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt een kans zichzelf te ontplooien en een opstap te maken naar betaald werk in het kleermakersvak of passend vervolgonderwijs.

Hieronder vind je de veel gestelde vragen over de opleiding. Kan je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Stel de vraag dan via het contactformulier.

Hoe ziet een opleidingsjaar eruit?2020-07-27T10:01:01+02:00

Een opleidingsjaar is gelijk aan een schooljaar. In het opleidingsjaar hanteren wij de reguliere schoolvakanties (regio Noord). Ieder opleidingsjaar is opgedeeld in modules. De modules worden afgesloten met een examen en het inleveren van de opdracht.

Hoe ziet het rooster eruit?2020-08-28T10:01:08+02:00

Net als het reguliere onderwijs duurt de opleiding een schooljaar. Ook houden we de schoolvakanties aan (regio Noord). Iedere dag ben je aanwezig op het leerwerkatelier. Het schooljaar is opgebouwd uit modules. Elke module wordt afgesloten met een toets moment. Meer informatie over de modules? Kijk ook bij het antwoord op de vragen; hoe is de opleiding medewerker naaiatelier en allround kleermaker opgebouwd.

Wat zijn de tijden en dagen?2020-07-30T14:44:53+02:00

De uren worden verdeeld over alle dagen van een werkweek (maandag tot en met vrijdag). Kijk voor de juiste tijden op het rooster.

Wat zijn de kosten?2020-07-27T09:58:34+02:00

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel. De kosten worden daardoor, voor een deel, gesubsidieerd. Daarnaast kunnen sommigen aanspraak maken op een scholingsbudget. Vraag jouw persoonlijk begeleider of je in aanmerking komt hiervoor.

Hoe zit het met reiskosten?2020-07-27T09:57:50+02:00