Docent

Vakopleiding Docent

Na de vakopleiding coupeuse/kleermaker in het damesmodevak kun je in overleg verder gaan voor de aansluitende beroepsopleiding Docent. Deze bestaat uit twee modules: couture en didactiek. Deze deeltijdopleiding duurt minimaal een jaar, waarna een afsluitend examen volgt onder supervisie van de Stichting Verenigde Modevakscholen Nederland.

De opleiding bestaat uit twee modules:

  1. Module Couture
  2. Module Didactiek

Aan de orde komen, bruids- en avondkleding zoals asymmetrische japonnen, bordtekenen en het mondeling over brengen van kennis met behulp van het schoolbord.

Rooster en examens

Onderaan in het scherm kun je het jaarrooster bekijken. Tijdens de schoolvakanties van regio Noord en op feestdagen zijn er geen lessen. De examens worden een keer per jaar afgenomen door het Landelijk Platform Modevakonderwijs in Nunspeet. Meer informatie vind je ook op www.verenigdemodevakscholen.nl. De diploma’s hebben een branche-erkenning van Modint.

Vragen of aanmelden?

Neem contact op met Karin van Oosten.