De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel. De kosten worden daardoor, voor een deel, gesubsidieerd. Daarnaast kunnen sommigen aanspraak maken op een scholingsbudget. Vraag jouw persoonlijk begeleider of je in aanmerking komt hiervoor.