Een opleidingsjaar is gelijk aan een schooljaar. In het opleidingsjaar hanteren wij de reguliere schoolvakanties (regio Noord). Ieder opleidingsjaar is opgedeeld in modules. De modules worden afgesloten met een examen en het inleveren van de opdracht.